Galka.MountLab.net
Poligon doświadczalny Damiana Gałki.

Topografia / Turystyka

Mapy papierowe a odbiornik GPS


UTM

Jeśli mapa posada siatkę UTM a wykonana jest w układzie odniesienia WGS-84 to w odbiorniku ustawiamy:

Układ odniesienia

WGS-84
Układ odniesienia WGS-84.


Format pozycji

UTM UPS
Format pozycji UTM UPS.


UTM (Universal Transverse Mercator) jest to uniwersalne poprzeczne odwzorowanie Merkatora (zmodyfikowane odwzorowanie Gaussa-Krügera) stosowane na świecie do celów nawigacyjnych, ale również wojskowych. W układzie tym powierzchnię Ziemi podzielono na strefy szerokości 6° ze skalą na południku środkowym oraz pasy szerokości 8°. Skrajne południki pokrywają się z południkami Międzynarodowej Mapy świata w skali 1:1000000. Słupy numeruje się liczbami arabskimi od antypołudnika 180° w kierunku z zachodu na wschód (dla Polski 33, 34 i 35). Pasy oznacza się dużymi literami alfabetu łacińskiego zaczynając od równoleżnika do biegunów (dla Polski U).

W systemie meldunkowym UTM przyjmuje się podawanie współrzędnych zgodnie z zasadą "w prawo i w górę" podając najpierw pole strefowe (numer strefy następnie numer pasa), odległość w metrach od linii kwadratu na zachód od podawanej pozycji oraz odległość w metrach od linii kwadratu na południe od podawanej pozycji.

Przykład

Firma Compass wydała mapę turystyczną Masyw śnieżnika Góry Bialskie w skali 1:35000 posiadającą siatkę kilometrową UTM. Na tej mapie odczytujemy współrzędne stacji PKP w Międzylesiu wykorzystując siatkę kilometrową.

Zaczynamy od sprawdzenia pola strefowego jakie obejmuje mapa - informację taką zazwyczaj znajdziemy w legendzie mapy. W tym wypadku 33U.

Następnie sprawdzamy wartość podaną na ramce mapy dla najbliższej linii siatki na wschód od stacji. W tym wypadku 618. Od tej linii mierzymy linijką odległość do obiektu na mapie. Tutaj 6 mm. co odpowiada 210 metrom. Otrzymujemy wynik 0618210.

W kolejnym kroku sprawdzamy wartość podaną na ramce mapy dla najbliższej linii siatki na południe od stacji. W tym wypadku 5555. Od tej linii mierzymy linijką odległość do obiektu na mapie. Tutaj 26 mm. Co odpowiada 910 metrom. Otrzymujemy wynik 5555910.

Współrzędne stacji kolejowej w Międzylesiu odczytane z mapy to:
33 U 0618210
        5555910

Siatka UTM pomiar długości geograficznej.
Pomiar długości geograficznej według siatki kilometrowej.


Siatka UTM pomiar szerokości geograficznej.
Pomiar szerokości geograficznej według siatki kilometrowej.


Powrót do Topografia / Mapy papierowe a GPS.

Na górę strony

wersja 1.3 2007.05.08.