Galka.MountLab.net
Poligon doświadczalny Damiana Gałki.

Topografia / Turystyka

Garmin GPSMAP 60CS

Ukryte kombinacje przycisków

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy podczas uruchamiania odbiornika umożliwi nam dostęp do ekranów i informacji, o których nie wspomina instrukcja obsługi, a zapewne zwykły użytkownik nie powinien mieć dostępu. Większość urządzeń elektronicznych ma tego typu ekrany umożliwiające producentowi czy serwisantom diagnozować problemy i testować urządzenia, tak jest i z naszymi odbiornikami. Poniżej przedstawię w jaki sposób ujrzeć ekrany diagnostyczne czy przeprowadzić twarde resetowanie odbiornika Garmin GPSMap60CS. Zapewne informacje tutaj dotyczą całej serii 60, ale nie miałem jeszcze okazji tego sprawdzić.

Pamiętajmy, że dostęp do tych informacji został świadomie utrudniony, a jest mało prawdopodobnym, aby użytkownik samodzielnie przez przypadek je wywołał. Powodem jest możliwość wywołania wielu problemów z uszkodzeniem odbiornika włącznie. Nie ponoszę, żadnej odpowiedzialności za to co zrobisz ze swoim odbiornikiem, a informacje prezentowane tutaj są jedynie ciekawostką, którą niektórzy mogą wykorzystać na własną odpowiedzialność.

Warto pamiętać o kilku podstawowych rzeczach przy dokonywaniu zmian w ustawieniach jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego poprzez tak ukryte ekrany:


Ekran diagnostyczny
Ekran diagnostyczny jest tabelą zawierającą wiele informacji o urządzeniu.
Ekran diagnostyczny GPSMap60CS.

Aby wywołać ekran diagnostyczny w odbiorniku Garmin GPSMap60CS należy przytrzymać przycisk Enter podczas włączania odbiornika.


Menu debuggowe
Menu debuggowe jest kolejnym ekranem diagnostycznym i zawiera informacje o ostatnich zamknięciach systemu (powodach wyłączenia odbiornika) oraz odkładaniu informacji na stosie (w pamięci urządzenia).
Menu debuggowe - wyłączenia GPSMap60CS.   Menu debuggowe - stos GPSMap60CS.

Aby wywołać menu debuggowe w odbiorniku Garmin GPSMap60CS należy na Ekranie komputera naciskać kolejno przyciski kursora: w górę, w prawo, w dół, w lewo.


Twardy reset (Hard reset)
Twardy reset usuwa wszystkie dane użytkownika z urządzenia (waypointy, trasy, ślady) i powraca do początkowych ustawień fabrycznych. Okazuje się pomocny, gdy nie pomaga miękki reset (soft reset - włączenie i wyłączenie odbiornika) lub inne czynności.

Aby wykonać twardy reset odbiornika Garmin GPSMap60CS należy przytrzymać wciśnięte przyciski Enter i Page podczas włączania odbiornika.


Master reset
Master reset usuwa wszystkie informacje z urządzenia (dane użytkownika oraz mapy) i powraca do początkowych ustawień fabrycznych. W moim wypadku nie udało mi się usunąć w ten sposób map z urządzenia. Master reset okazuje się pomocny, gdy nie pomagają inne wymienione wcześniej resety.

Aby wykonać master reset odbiornika Garmin GPSMap60CS należy przytrzymać wciśnięte przyciski Quit, Menu i Zoom Out podczas włączania odbiornika.


Po dokonaniu resetu
Często po wykonaniu twardego resetu czy tego co nazywamy master reset koniecznym jest ściągnięcie przez odbiornik almanachu. W tym celu należy umieścić włączony odbiornik na świeżym powietrzu w miejscu, w którym widoczność nieba jest bardo dobra. Najlepiej GPSMap60CS umieścić w pozycji pionowej (anteną do góry) tak jak i inne odbiorniki z antenami typu helix. Odbiorniki z antenami typu patch szybciej ściągną almanach leżąc w pozycji poziomej. Cały proces zajmuje od kilku do kilkunastu minut, lub nawet dłużej jeśli widoczność nieba jest gorsza. Nie ma żadnej informacji na ekranie o tym, że almanach został już ściągnięty. Najlepiej sprawdzić pozycję jaką pokazuje odbiornik oraz datę i godzinę.

Następnie możesz zacząć wprowadzać własne ustawienia, jak:


Powrót do Topografia / GPSMap 60CS.

Na górę strony

wersja 1.1 2008.04.22.